มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย(4003)CPD ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหน่วยความรู้มาสะสมเพื่อสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรได้
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา
โครงสร้าง
บุคคลากร
หลักสูตรฝึกอบรม
ประมวลภาพฝึกอบรม
วิธีชำระเงิน
สถานที่ติด่ตอ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
ใบสมัครออนไลน์
แบบสำรวจการจัดอบรม
และสัมมนาภายใน
กระดานความรู้
ติดต่อเรา
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
   
 

หลักสูตรอบรมประเภทใด
ที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
ไอทีและคอมพิวเตอร์
การบริหาร การจัดการ
การบัญชีและการเงิน
ภาษา


View Results
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dhamma Link
วัดป่ากรรมฐาน
วัดป่าสุคะโต
วัดป่าสุนันทวนาราม
หลวงพ่อมิตซูโอะ คเวสโก
สวนสันติธรรม
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
วัดบุญญาวาส
วัดน่าป่าพง
ซีดีธรรมะ
เสถียรธรรมสถาน
ชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมเพื่อนคุณธรรม
มูลนิธิดวงแก้ว
   
   
 
ฝากข่าว-ข่าวฝาก
งานแสดงธรรม - ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทานครั้งที่ ๒๕หลักสูตรใหม่
  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
-- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานแสดงธรรม - ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทานครั้งที่ ๒๓
  วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
-- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานบรรยายธรรม - และนั่งวิปัสสนา ครั้งที่ 6
  ขอเชิญร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
งานรรยายธรรมและนั่งวิปัสสนา ครั้งที่ 6
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร
-- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๑๘
  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
-- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การปฏิบัติธรรมและฟังบรรยายธรรม ครั้งที่ 3
  วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
จัดโดยคุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ผู้ก่อตั้งและอุปถัมภ์ชมรมสุรัตนธรรม และคลินิกเวชกรรมสุรัตน์
ณ วัดสามพระยา ถนนสามเสนซอย 5 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
-- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๑๗
  วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๓๐ น.
จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
ณ หอประชุมใหญ่และหอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
-- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๑๖
  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
-- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๑๕
  วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
ณ หอประชุมใหญ่ และหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
  -- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
งานแสดงธรรม - ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 14
  วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
  -- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานแสดงธรรม - ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 13
  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
  -- รายละเอียด --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

กรุงเทพฯ สถานที่อบรม หอประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม(ตึก20 ชั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00-16.00น.

 
รุ่นที่ 1 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 6 - 7 ก.ย. 51 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 13 - 14 ก.ย.51
รุ่นที่ 2 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 20 - 21 ก.ย. 51 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 27 - 28 ก.ย.51
รุ่นที่ 3 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 11 - 12 ต.ค. 51 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 18 - 19 ต.ค. 51
รุ่นที่ 4 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 1 - 2 พ.ย. 51 วันเสาร์,อาทิตย์ ที่ 8 - 9 พ.ย. 51
 

ภูเก็ต จัดขึ้นวันศุกร์ ที่ 14,15,16 พฤศจิกายน 2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณเกศรา โทร. 076-226-164-6

 

เชียงใหม่ จัดขึ้นวันศุกร์ ที่ 12,13,14 ธันวาคม 2551 สอบถามรายละเอียดได้ที่
ป้าอ้อย โทร.081-836-6020

 
- หลักสูตร"ผัสสะบริสุทธิ์" เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นเรื่องการฝึกสติปัฏฐานสี่ในอิริยาบถต่างๆ เช่น การปฏิบัติภารกิจประจำวัน,การนั่งสมาธิ,การรำไทเก็กซี่กง เป็นต้น ใช้เวลาอบรม 3 วัน เป็นแบบค้างคืน รับจำนวนรุ่นละ 100 ท่าน
 
รุ่นที่ 1 จังหวัดนครนายก วันที่ 21,22,23 พฤศจิกายน 2551
รุ่นที่ 2 จังหวัดนครนายก วันที่ 28,29,30 พฤศจิกายน 2551
รุ่นภาษาอังกฤษ จังหวัดนครนายก วันที่ 5,6,7 ธันวาคม 2551
 

 
 


 
 
สภาวิศวกร
สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสารภายใน
ข่าวสารภายใน
อบรมพัฒนาบุคลากร
ฝากข่าว - ข่าวฝาก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยงานภายใน
ม.มหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สำนักฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากร
สำนักประชาสัมพันธ์
และบริการ
สำนักพัฒนาและ
บริการระบบเครือข่าย
สำนักส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักบัญชีและการเงิน
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักทะเบียน
สำนักหอสมุด
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
MMRC (Mahanakorn Microelectronics Research Centre)
ศูนย์วิจัยวัสดุประยุกต์
และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์หนังสือ ม.มหานคร
ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ
ศูนย์ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูลวิจัย
แผนกกองทุนเงินกู้
เพื่อการศึกษา
แผนกบุคลากร
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Webmail
google
มทม.สาร
Copyright © 2009 training.mut.ac.th All right reserved
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530.
โทรศัพท์. 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร. 0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040
E-mail : training@mut.ac.th