ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปี 2556

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 
ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปี 2557 คลิ๊กที่นี่
 
     
 
ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ ปิดรับสมัคร สถานที่ ค่าใช้จ่าย
บุคคลทั่วไป/ข้าราชการ ศิษย์เก่าและน.ศ.ทั่วไป/
น.ศ.และบุคลากร ม.มหานคร
  เดือน มกราคม        
1 31 มกราคม 2556

โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมของประชาคมมหานคร ครั้งที่ 10 เรื่อง “ธรรมะรับปีใหม่.....เปิดใจรับความสุข” โดยพระประสงค์ ปริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา << ใบตอบรับ >> <<ประกาศ>> <<กำหนดการ>>

21 มกราคม หนองจอก
  เดือน กุมภาพันธ์        
1 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่น 13 25 มกราคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
2 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่น 9 1 กุมภาพันธ์ หนองจอก 4,500/4,000/3,000
3 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 Understanding OTDR รุ่น 8 4 กุมภาพันธ์ หนองจอก 4,500/4,000/2,500
4 15 กุมภาพันธ์ 2556 เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology) รุ่น 12 5 กุมภาพันธ์ หนองจอก 2,500/2,000/1,500
5 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 เทคโนโลยี Fiber To The Home รุ่น 4 8 กุมภาพันธ์ หนองจอก 4,500/4,000/2,500
6 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่น 11 8 กุมภาพันธ์ หนองจอก 5,500/5,000/3,000
7 23 กุมภาพันธ์ 2556 DWDM Technology and Testing รุ่น 1 13 กุมภาพันธ์ หนองจอก 3,500/3,000/2,500
8 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น รุ่น 1 15 กุมภาพันธ์ หนองจอก 5,000/4,500/3,000
  เดือน มีนาคม        
1 1 มีนาคม 2556 การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รุ่น 1 18 กุมภาพันธ์ หนองจอก 2,000/1,800/1,200
2 4 - 5 มีนาคม 2556 Understanding OTDR รุ่น 9 22 กุมภาพันธ์ หนองจอก 4,500/4,000/2,500
3 6 - 8 มีนาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่น 7 23 กุมภาพันธ์ หนองจอก 5,500/5,000/3,500
4 7 - 9 มีนาคม 2556 การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน รุ่น 4 23 กุมภาพันธ์ หนองจอก 5,000/4,500/3,000
5 13 - 15 มีนาคม 2556 การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง รุ่น 3 2 มีนาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,500
6 15 มีนาคม 2556 หม้อต้มน้ำมันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรีฮีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater) รุ่น 2 5 มีนาคม หนองจอก 2,500/2,000/1,500
7 18 - 19 มีนาคม 2556 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม รุ่น 3 8 มีนาคม หนองจอก 4,000/3,500/2,500
8 19 - 21 มีนาคม 2556 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษา C 9 มีนาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
9 20 - 21 มีนาคม 2556 เทคโนโลยี Fiber To The Home รุ่น 5 9 มีนาคม หนองจอก 4,500/4,000/2,500
10 20 - 22 มีนาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 4 9 มีนาคม หนองจอก 5,500/5,000/3,500
11 21 - 23 มีนาคม 2556 การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL 11 มีนาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
12 22 มีนาคม 2556 การออกแบบสร้างแผ่นวงจร PCB รุ่น 2 12 มีนาคม หนองจอก 2,000/1,800/1,500
13 23 มีนาคม 2556 DWDM Technology and Testing รุ่น 2 13 มีนาคม หนองจอก 3,500/3,000/2,500
14 26 มีนาคม 2556 ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น รุ่น 4 16 มีนาคม หนองจอก 3,000/2,500/1,500
15 27 - 29 มีนาคม 2556 การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง รุ่น 2 16 มีนาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,500
16 27 - 29 มีนาคม 2556 การใช้งาน WinCC สำหรับระบบ SCADA รุ่น 4 16 มีนาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,500
17 28 - 30 มีนาคม 2556 โปรแกรม Autodesk Inventor 8++ รุ่น 12 18 มีนาคม หนองจอก 7,500/7,000/3,500
  เดือน เมษายน        
1

3 - 4 เมษายน 2556

Understanding OTDR รุ่น 10 23 มีนาคม หนองจอก 4,500/4,000/2,500
2 16 - 19 เมษายน 2556 การติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data) ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่น 2 2 เมษายน หนองจอก 6,000/5,500/4,500
3

17 - 19,24 - 27 เมษายน 2556

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา SAS เบื้องต้น 3 เมษายน หนองจอก

9,500/9,000/8,000

4 20 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2556 CCNA I-II (Cisco Certified Network Asscociate) วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่น 15 5 เมษายน หนองจอก 8,000/6,500/5,000
5 20 เมษายน 2556 การติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการลีนุกส์เบื้องต้น  รุ่น 3 (วันเสาร์) 5 เมษายน หนองจอก 6,000
6 21,28 เมษายน,12,19,26 พฤษภาคม และ 2 มิถุนายน 2556 C/C++ Programming รุ่น 2 5 เมษายน หนองจอก 6,000
7 22 เมษายน 2556 DWDM Technology and Testing รุ่น 3 9 เมษายน หนองจอก 3,500/3,000/2,500
8 25 - 26 เมษายน 2556 เทคโนโลยี Fiber To The Home รุ่น 6 12 เมษายน หนองจอก 4,500/4,000/2,500
9 25 - 27 เมษายน 2556 AutoCAD 2005++ รุ่น 8 12 เมษายน หนองจอก 7,500/7,000/3,500
10 30 เมษายน 2556 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 20 เมษายน หนองจอก 2,500/2,000/1,500
  เดือน พฤษภาคม        
1 2 พฤษภาคม 2556 เปิดมุมมอง...การใช้ Social Network ให้เกิดประสิทธิภาพในงานและองค์กร เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <<ใบสมัคร>> <<รายชื่อผู้เข้าอบรม>> 22 เมษายน หนองจอก
2 3 พฤษภาคม 2556 เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก รุ่น 3 23 เมษายน หนองจอก 2,000/1,800/1,200
3 8 - 9 พฤษภาคม 2556 Understanding OTDR รุ่น 11 27 เมษายน หนองจอก 4,500/4,000/2,500
4 8 - 11 พฤษภาคม 2556 การเขียนเกมบนแพลตฟอร์ม Android รุ่น 2 27 เมษายน หนองจอก 6,000/5,500/4,000
5 10 พฤษภาคม 2556 เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology) รุ่น 13 29 เมษายน หนองจอก 2,500/2,000/1,500
6 14 พฤษภาคม 2556 การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2 พฤษภาคม หนองจอก 2,000/1,800/1,200
7 15 - 16 พฤษภาคม 2556 เทคโนโลยี Fiber To The Home รุ่น 7 3 พฤษภาคม หนองจอก 4,500/4,000/2,500
8 15 - 17 พฤษภาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่น 14 3 พฤษภาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
9 15 - 18 พฤษภาคม 2556 การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle 3 พฤษภาคม หนองจอก 6,000/5,500/4,000
10 21 - 23 พฤษภาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่น 12 11 พฤษภาคม หนองจอก 5,500/5,000/3,000
11 25 พฤษภาคม 2556 DWDM Technology and Testing รุ่น 4 14 พฤษภาคม หนองจอก 3,500/3,000/2,500
12 27 - 28 พฤษภาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID รุ่น 3 16 พฤษภาคม หนองจอก 4,000/3,500/2,500
13 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 การใช้งาน SAS Enterprise Guide สำหรับวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐาน 17 พฤษภาคม หนองจอก 8,500/7,500/6,500
14 29 - 31 พฤษภาคม 2556 การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่น 10 18 พฤษภาคม หนองจอก 4,500/4,000/3,000
  เดือน มิถุนายน        
1 5 - 6 มิถุนายน 2556 Understanding OTDR รุ่น 12 25 พฤษภาคม หนองจอก 4,500/4,000/2,500
2 5 - 7 มิถุนายน 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่น 8 25 พฤษภาคม หนองจอก

5,500/5,000/3,500

3 7 มิถุนายน 2556 หม้อต้มน้ำมันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรีฮีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater) รุ่น 3 28 พฤษภาคม หนองจอก 2,500/2,000/1,500
4 7 มิถุนายน 2556 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Technique) 28 พฤษภาคม หนองจอก 2,000/1,800/1,200
5 10 มิถุนายน 2556 DWDM Technology and Testing รุ่น 5 10 มิถุนายน หนองจอก 3,500/3,000/2,500
6 10 - 12 มิถุนายน 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC) รุ่น 5 31 พฤษภาคม หนองจอก 5,500/5,000/3,500
7 12 - 13 มิถุนายน 2556 เทคโนโลยี Fiber To The Home รุ่น 8 1 มิถุนายน หนองจอก 4,500/4,000/2,500
8 14 มิถุนายน 2556 เทคนิคการโน้มน้าวและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 4 มิถุนายน หนองจอก 2,000/1,800/1,200
9 17 - 18 มิถุนายน 2556 การติดตั้งเครื่องที่ให้บริการ Internet (Internet Server) เบื้องต้น  รุ่น 8 7 มิถุนายน หนองจอก 4,000/3,500/2,500
10 25 - 28 มิถุนายน 2556 ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (ขั้นสูง) 15 มิถุนายน หนองจอก 6,500/5,500/4,000
  เดือน กรกฎาคม        
1 5 กรกฎาคม 2556 การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รุ่น 2 25 มิถุนายน หนองจอก 2,000/1,800/1,200
2 5 - 6,11 - 13 กรกฎาคม 2556 การใช้งาน SAS Enterprise Guide ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกรายงานในองค์กรธุรกิจยุคใหม่  รุ่น 2 25 มิถุนายน หนองจอก 7,500/7,000/4,500
3 11 - 13 กรกฎาคม 2556 การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL รุ่น 2 1 กรกฎาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
4 16 - 19 กรกฎาคม 2556 การติดตั้งอุปกรณ์ Switch ในระบบเครือข่าย  รุ่น 9 6 กรกฎาคม หนองจอก 8,500/8,000/5,000
5 17 - 19 กรกฎาคม 2556 การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux รุ่น 2 6 กรกฎาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
6

19 กรกฎาคม 2556

เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology) รุ่น 14 9 กรกฎาคม หนองจอก 2,500/2,000/1,500
7

24 - 26 กรกฎาคม 2556

การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่น 15 12 กรกฎาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
8

29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา SASสำหรับจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ 15 กรกฎาคม หนองจอก 7,500/7,000/5,000
9 31 กรกฎาคม 2556 การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร <<ใบสมัคร>> รายชื่อผู้อบรม 1 กรกฎาคม หนองจอก
  เดือน สิงหาคม        
1 2 สิงหาคม 2556 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อการบริหารความสัมพันธ์องค์การ (Integrated Strategic Communication Planning for Organization Relationship Management) 20 กรกฎาคม หนองจอก 2,500/2,200/1,500
2 9 สิงหาคม 2556 เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก รุ่น 4 30 กรกฎาคม หนองจอก 2,000/1,800/1,200
3 15 - 17 สิงหาคม 2556 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษา C รุ่น 2 3 สิงหาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
4 22 สิงหาคม 2556 การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย Eco Design 10 สิงหาคม หนองจอก 2,000/1,800/1,500
5 27 - 30 สิงหาคม 2556 การจัดการ Traffic อินเทอร์เน็ตด้วย cache server (ขั้นสูง) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux 17 สิงหาคม หนองจอก 7,000/6,500/4,000
  เดือน กันยายน        
1 6 กันยายน 2556 หม้อต้มน้ำมันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรีฮีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater) รุ่น 4 27 สิงหาคม หนองจอก 2,500/2,000/1,500
2 12 - 13 กันยายน 2556 Understanding OTDR รุ่น 8 2 กันยายน หนองจอก 4,500/4,000/2,500
3 18 - 21 กันยายน 2556 การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle รุ่น 2 7 กันยายน หนองจอก 6,000/5,500/4,000
4 25 - 26 กันยายน 2556

เทคโนโลยี Fiber To The Home รุ่น 5

14 กันยายน หนองจอก 4,500/4,000/2,500
5 27 กันยายน 2556

เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology) รุ่น 15

17 กันยายน หนองจอก 2,500/2,000/1,500
6 27 กันยายน 2556

DWDM Technology and Testing

17 กันยายน หนองจอก 3,500/3,000/2,500
  เดือน ตุลาคม        
1 2 ตุลาคม 2556 การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4 รุ่น 4 21 กันยายน หนองจอก 3,500/3,000/2,500
2 3 - 5 ตุลาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)  รุ่น 13 23 กันยายน หนองจอก 5,500/5,000/3,000
3 3 - 5 ตุลาคม 2556 การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เบื้องต้น รุ่น 2 23 กันยายน หนองจอก 5,000/4,500/3,000
4 4 ตุลาคม 2556 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจ 24 กันยายน หนองจอก 2,500/2,000/1,500
5 5 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2556 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ รุ่น 3 (วันเสาร์) 25 กันยายน หนองจอก 4,500/4,000/2,500
6 8 - 9 ตุลาคม 2556 Understanding OTDR รุ่น 9 28 กันยายน หนองจอก 4,500/4,000/2,500
7 9 - 11 ตุลาคม 2556 การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่น 11 28 กันยายน หนองจอก 4,500/4,000/3,000
8 10 - 12 ตุลาคม 2556 AutoCAD 2005++ รุ่น 9 30 กันยายน หนองจอก 7,500/7,000/3,500
9 10 - 12 ตุลาคม 2556 การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นพื้นฐาน รุ่น 5 30 กันยายน หนองจอก 5,000/4,500/3,000
10 11 - 12 ตุลาคม 2556 Two day Electronics genius อัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์ใน 2 วัน 1 ตุลาคม หนองจอก 2,000/1,500
11 15 - 16 ตุลาคม 2556 เทคโนโลยี Fiber To The Home รุ่น 6 5 ตุลาคม หนองจอก 4,500/4,000/2,500
12 16 - 18 ตุลาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-300) รุ่น 16 5 ตุลาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,000
13 18 ตุลาคม 2556 DWDM Technology and Testing รุ่น 2 8 ตุลาคม หนองจอก 3,500/3,000/2,500
14 17 - 19 ตุลาคม 2556 การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง รุ่น 3 7 ตุลาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,500
15 21 - 22 ตุลาคม 2556 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม รุ่น 4 11 ตุลาคม หนองจอก 4,000/3,500/2,500
16 28 - 29 ตุลาคม 2556 การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID รุ่น 4 17 ตุลาคม หนองจอก 4,000/3,500/2,500
17 29 - 31 ตุลาคม 2556 โปรแกรม Autodesk Inventor 8++ รุ่น 13 12 ตุลาคม หนองจอก 7,500/7,000/3,500
18 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)รุ่น 9 19 ตุลาคม หนองจอก
5,500/5,000/3,500
19 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556 การเขียนเกมบนแพลตฟอร์ม Android รุ่น 3 19 ตุลาคม หนองจอก 6,000/5,500/4,000
  เดือน พฤศจิกายน        
1 1 พฤศจิกายน 2556 การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รุ่น 3 21 ตุลาคม หนองจอก 2,000/1,800/1,200
2 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2556 การใช้เครื่องมือเพิ่มความฉลาดทางธุรกิจด้วย SAS Enterprise Intelligence Platform 22 ตุลาคม หนองจอก

19,000/17,000/15,000

3 4 - 6 พฤศจิกายน 2556 การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง  รุ่น 4 25 ตุลาคม หนองจอก 5,000/4,500/3,500
4 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 USB & SPDIF for Digital Audio 28 ตุลาคม หนองจอก 3,000/2,500/1,500
5 8 พฤศจิกายน 2556 เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology) รุ่น 16 29 ตุลาคม หนองจอก 2,500/2,000/1,500
6 11 - 13 พฤศจิกายน 2556 การใช้งาน WinCC สำหรับระบบ SCADA รุ่น 5 1 พฤศจิกายน หนองจอก 5,000/4,500/3,000
7 13 - 15 พฤศจิกายน 2556 ผู้ดูแลระบบยูนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux รุ่น 7 2 พฤศจิกายน หนองจอก 5,000/4,500/3,000
8 15 พฤศจิกายน 2556 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Technique) 5 พฤศจิกายน หนองจอก 2,000/1,800/1,200
9 18 - 20 พฤศจิกายน 2556 การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC) รุ่น 6 12 ตุลาคม หนองจอก 5,500/5,000/3,500
10 20 พฤศจิกายน 2556 การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการขององค์การ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <<ใบสมัคร>> 10 พฤศจิกายน หนองจอก
11 22 พฤศจิกายน 2556 การจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7 “สัตวแพทย์เฉพาะทาง: โอกาสของสัตวแพทย์ไทยสู่สากล” ใบสมัคร 15 พฤศจิกายน หนองจอก 500-1,000
12 26 - 29 พฤศจิกายน 2556 การติดตั้งระบบการจัดการบริหารการใช้งาน Bandwidth ขององค์กร (QoS) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (ขั้นสูง) 16 พฤศจิกายน หนองจอก 7,000/6,000/4,000
13 28 พฤศจิกายน 2556 โครงการส่งเสริมจริยธรรม-คุณธรรมของประชาคมมหานคร ครั้งที่ ๑๑ “โครงการสมาธิบำบัดสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม” <<ใบสมัคร>> 20 พฤศจิกายน หนองจอก
  เดือน ธันวาคม        
1 12 ธันวาคม 2556 ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน <<ใบสมัคร>> 30 พฤศจิกายน หนองจอก
2 19 ธันวาคม 2556 เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ  6 ธันวาคม หนองจอก 2,000/1,800/1,200

 

 

 

ปรับปรุง : 17 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดหลักสูตรย้อนหลัง
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2555
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2554
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2553
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2552
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2551
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2550
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2549
หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2548
-----------------------------------------------------------------------
MUT Training Center
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ 0-2988-3666 ต่อ 2360,2361 โทรสาร 0-2988-3666 ต่อ 2333

E-mail: training@mut.ac.th