มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรแม่ข่าย(4003)CPD ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหน่วยความรู้มาสะสมเพื่อสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกรได้
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา
โครงสร้าง
บุคคลากร
หลักสูตรฝึกอบรม
ประมวลภาพฝึกอบรม
วิธีชำระเงิน
สถานที่ติด่ตอ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร อบรมฟรี
 
แบบสำรวจ In-House
แบบสำรวจองค์กร
แบบสำรวจบุคคล
กระดานความรู้
ติดต่อเรา
ค้นหาเบอร์โทรภายใน
   
 

หลักสูตรอบรมประเภทใด
ที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
ไอทีและคอมพิวเตอร์
การบริหาร การจัดการ
การบัญชีและการเงิน
ภาษา


View Results
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dhamma Link
วัดป่ากรรมฐาน
วัดป่าสุคะโต
วัดป่าสุนันทวนาราม
หลวงพ่อมิตซูโอะ คเวสโก
สวนสันติธรรม
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
วัดบุญญาวาส
วัดน่าป่าพง
ซีดีธรรมะ
เสถียรธรรมสถาน
ชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมเพื่อนคุณธรรม
มูลนิธิดวงแก้ว
   
   
 
Free Training
  Free Training ปี 2557    
  หลักสูตร วันที่ สถานที่
  โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา
“Effective Personality for Success”
<ใบสมัคร>
31 พ.ค. 57 หนองจอก
  ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน <ใบสมัคร> 20 พ.ค. 57 หนองจอก
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver (Building Webpage with Adobe Dreamweaver) 15 - 16 พ.ค. 57 หนองจอก
  โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา
Understand yourself and Others: Skill for Success
<ใบสมัคร> รายชื่อผู้เข้าอบรม
25 เม.ย. 57 หนองจอก
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <ใบสมัคร> 1 เม.ย. 57 หนองจอก
  โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา
Positive Psychology for Success
<ใบสมัคร>
28 มี.ค. 57 หนองจอก
  โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา
Trainer & Coach skill for 21st Century)
<ใบสมัคร>กำหนดการ
21 ก.พ. 57 หนองจอก
       
  Free Training ที่ผ่านมา    
  หลักสูตร วันที่ สถานที่
  ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน 12 ธ.ค. 56 หนองจอก
  โครงการส่งเสริมจริยธรรม-คุณธรรมของประชาคมมหานคร ครั้งที่ ๑๑ "โครงการสมาธิบำบัดสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม" 28 พ.ย. 56 หนองจอก
  การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการขององค์การ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 20 พ.ย. 56 หนองจอก
  การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร 31 ก.ค. 56 หนองจอก
  เปิดมุมมอง...การใช้ Social Network ให้เกิดประสิทธิภาพในงานและองค์กรเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2 พ.ค. 56 หนองจอก
  ธรรมะรับปีใหม่.....เปิดใจรับความสุข” โดยพระประสงค์  ปริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 31 ม.ค. 56 หนองจอก
  การวิเคราะห์ การตัดสินใจ และประเมินผลเพื่อประสิทธิผล ทางธุรกิจ 28 พ.ย. 55 หนองจอก
  การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการขององค์การสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Integrated Relationship Management in Organization toward AEC 7 พ.ย. 55 หนองจอก
  อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู 17 ต.ค. 55 หนองจอก
  การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจ พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC++ 10 ต.ค. 55 หนองจอก
  5Q ความสำเร็จของงานและองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21 ก.ย 55 หนองจอก
  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 พ.ค. 55 หนองจอก
  สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่ทุกส่วนงานในองค์กรต้องการ 5 เม.ย. 55 หนองจอก
  โครงการส่งเสริมจริยธรรมของประชาคมมหานคร ครั้งที่ 9 พระไพศาล วิสาโล <ประวัติ> 9 มี.ค. 55 หนองจอก
  การบริหารธุรกิจกับแนวคิดทางกฏหมาย 28 ก.พ. 55 วิทยาคารวานิช
  เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 25 ต.ค. 54 วิทยาคารวานิช
  การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจ 14 มิ.ย. 54 วิทยาคารวานิช
  เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Photoshop 11 พ.ค. 54 วิทยาคารวานิช
  การใช้โปรแกรม SPICE เพื่อการวิเคราะห์ และจำลองวงจรไฟฟ้า 8 เม.ย. 54 หนองจอก
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ให้องค์กร

1 เม.ย. 54 หนองจอก
  การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์การ 8 มี.ค. 54 วิทยาคารวานิช
  โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม
การดำเนินชีวิตด้วยรักและเมตตา"

24 ก.พ. 54 หนองจอก
  ครูยุคใหม่กับการใช้คอมพิวเตอร์ 9 ม.ค. 54 หนองจอก
  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก ECRS 23 พ.ย. 53 วิทยาคารวานิช
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 13-14 ต.ค. 53 หนองจอก
  การวิเคราะห์งบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ต.ค. 53 วิทยาคารวานิช
  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล 6 พ.ค. 53 วิทยาคารวานิช
  แน้วโน้มตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีแรก 2553 6 มี.ค. 53 วิทยาคารวานิช
  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย และนโยบายของแบงก์ชาติที่มีผลต่อการตัดสินใจในครึ่งปีแรก 2553 20 ก.พ. 53 วิทยาคารวานิช
  Breakthrouth To Success 20 ก.ย. 52 วิทยาคารวานิช
  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง
"การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงปฏิบัติ"
22 ส.ค. 52 หนองจอก
  โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง
"การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) "
29 มิ.ย. 52 หนองจอก
  การบูรณาการการเรียนการสอน สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
การประชุม มหานครวิชาการ ครั้งที่ 2
26 พ.ค. 52 หนองจอก
  โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
เพื่อตรวจสอบการปลอมปนของเมลามีนในอาหารสัตว์
22 พ.ย. 51 หนองจอก
  การใช้โปรแกรม Macro media Flash
เพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ รุ่น 2
19 ต.ค. 51 หนองจอก
  การดำเนินชีวิตด้วยจิตที่พอเพียง 11 ต.ค. 51 หนองจอก
  การการลดต้นทุนด้วยระบบการบริหารงานผลิตแบบญี่ปุ่น (Monozukiri) 18 ส.ค. 51 หนองจอก
  การใช้โปรแกรม Macro media Flash
เพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ รุ่น 1
19 เม.ย. 51 หนองจอก
  การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ 8 ก.พ. 51 หนองจอก
  กระบวนการผลิตอลูมิเนียมอินกอท
เพื่ออุตสาหกรรมใดแคสติ้ง ด้วยการรีไซเคิล
6 ก.ย. 50 หนองจอก
  Disease related to copper, molybdenum and sulphur interaction in ruminants 16 ส.ค. 50 หนองจอก
  พื้นฐานการผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน 9 ส.ค. 50 หนองจอก
  การเขียนข่าวและบทความประชาสัมพันธ์ 16,13,20 ส.ค. 50 หนองจอก
  การใช้โปรแกรม Macro media Flash เพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ 19 เม.ย. 50 หนองจอก
  Trade Solution ทางเลือกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ 20 ก.พ. 50 วิทยาคารวานิช
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การตรวจวินิจฉัยโรคในปลาสวยงาม"
31 มี.ค.49 หนองจอก
  Digital System Designs for CPLD/FPGAs 5 มี.ค. 48 หนองจอก

 
 
 
 
สภาวิศวกร
สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข่าวสารภายใน
ข่าวสารภายใน
อบรมพัฒนาบุคลากร
ฝากข่าว - ข่าวฝาก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยงานภายใน
ม.มหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สำนักฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากร
สำนักประชาสัมพันธ์
และบริการ
สำนักพัฒนาและ
บริการระบบเครือข่าย
สำนักส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สำนักบัญชีและการเงิน
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักทะเบียน
สำนักหอสมุด
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
MMRC (Mahanakorn Microelectronics Research Centre)
ศูนย์วิจัยวัสดุประยุกต์
และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์หนังสือ ม.มหานคร
ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ
ศูนย์ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูลวิจัย
แผนกกองทุนเงินกู้
เพื่อการศึกษา
แผนกบุคลากร
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Webmail
google
มทม.สาร
         
Copyright © 2009 training.mut.ac.th All right reserved
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530.
โทรศัพท์. 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร. 0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040
E-mail : training@mut.ac.th