Logo

IN-HOUSE ให้กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


IN-HOUSE TRAINING ให้กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม (A106) ชั้น 1 อาคาร A
ย้อนกลับหน้าแรก