Logo


โครงการอบรม Dreamweaver ขั้นสูงสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา PHP (Advanced Dreamweaver for PHP Programming) รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

            โปรแกรม Dreamweaver เป็นซอฟแวร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างเว็บไซต์มาอย่างยาวนาน แต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ผู้คนไม่ค่อยกล่าวถึงกันมากนัก คือส่วนของเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในตัวโปรแกรมเองสนับสนุนการสร้างแอพพลิเคชั่นโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์มากนัก ทำให้ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นในการพัฒนาโปรแกรมาสามารถสร้างผลงานขึ้นมาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว สามารถนำเอา Dreamweaver มาต่อยอดให้สามารถทำงานสนองตอบความต้องการให้กับผู้ใช้งานในองค์กร ตลอดจนสร้างรายงานเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและนำ     มาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจให้     เหมาะกับกิจการของตนเอง

หัวข้อการฝีกอบรม

          หลักสูตรการอบรม มุ่งเน้นไปที่การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ในการสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจให้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาอันสั้น ถ้าเทียบกับการใช้ Editor ทั่วไปในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นอกจากนี้ ยังมีการเจาะลึกไปใน Source code เพื่อทำการปรับแต่งให้การใช้งานยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 

1. การสร้างแบบฟอร์มสำหรับใส่ข้อมูลแบบต่างๆ พร้อมทั้งรับส่งค่าระหว่างฟอร์ม 

2. สร้างกลุ่มข้อมูล (Recordset) แบบง่าย และแบบ Advanced 

3. การเชื่อมต่อกลุ่มข้อมูล (Recordset) กับแบบฟอร์มเพื่อการค้นหา 

4. การสร้างรูปแบบของแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น เช่น การเพิ่มข้อมูล, การแก้ไขข้อมูล, การลบ           ข้อมูล 

5. การสร้าง Dynamic Report ด้วย Dynamic Table 

6. การสร้างกราฟจากฐานข้อมูล 

7. การสร้างระบบ Login แบบง่าย และแบบหลาย Level 

8. การอัพโหลดไฟล์เข้า Server 

9. การสร้าง Gallery รูปภาพเก็บในฐานข้อมูล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีพื้นฐานการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver 

2. มีพื้นฐานด้านภาษา PHP

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2561 - 07/06/2561


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 20/06/2561 - 22/06/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

5,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

103-00-4003-00/6106-XXX


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

27
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
  • 0-2988-3666 ต่อ 2333
  • 0-2988-4040
E-mail.
  • training@mut.ac.th