ความรู้ (Knowledge)

สุดยอดนักขายเชิงรุก

"สุดยอดนักขายเชิงรุก" ควรรู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดที่เป็นหัวข้อสำคัญที่ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น ในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์ พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานขายได้ในเชิงทางการตลาด

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com