โครงการอบรม iPhone and iPad Game Development using SpriteKit (การพัฒนาเกมส์บนไอโฟนและไอแพดด้วย SpriteKit) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

     หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนาเกมส์บนระบบ  iOS สำหรับ iPhone และ iPad ด้วย SpriteKit ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์ค (Framework) ที่ใช้สำหรับทำเกม 2D โดยเฉพาะ มีชุดคำสั่งที่เรียกว่า Sprite สำหรับใช้ในการสร้างฉาก พื้นหน้า พื้นหลัง กล้อง ตัวอักษร และตัวละครต่างๆในเกมส์ การประมวลผลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน การสร้างระเบิด ควัน ไฟ ต่างๆ มีระบบฟิสิกส์ที่ทำให้การเคลื่อนไหวดูสมจริง การสร้างแสงเงา ให้เกมดูสวยงามและสมจริงมากขึ้น และการสร้างแอคชันต่างๆ เช่นการเคลื่อนที่ การหยุด การหมุน การย่อขยาย การทำซ้ำ การสร้างกลุ่มคำสั่งอัตโนมัติ การตรวจสอบการชน เป็นต้น  ซึ่ง SpriteKit ได้ถูกผูกติดมากับ Xcode พร้อมใช้งานได้ทันที โดยผู้เรียนจะใช้ภาษา Swift เป็นภาษาในการสร้างเกมส์ ซึ่ง Swift  เป็นภาษาที่แอปเปิลพัฒนาขึ้นมาแทนที่ภาษา Objective-C สำหรับใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบ iOS และ Mac OS รวมไปถึงการสร้างเกมส์ ซึ่งใช้งานร่วมกับ SpriteKit โดย Swift เป็นภาษาแบบ Object-Oriented ที่ง่ายกว่า Objective-C สำหรับผู้เริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมบน iOS
    หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และหรือผู้มีที่เคยเขียนภาษา swift มาแล้ว และถึงแม้จะไม่เคยเรียน swift มาก่อน ก็สามารถทำความเข้าใจกับขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาเกมส์ได้ แล้วค่อยลงรายละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนว่าต้องเขียนโปรแกรมอย่างไร โดยเนื้อหาทั้งหมดจะเริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานในการสร้างเกมส์สองมิติด้วย SpriteKit เช่นการสร้างวัตถุต่างๆ (Nodes) การเคลื่อนที่ของวัตถุ (Movements) การทำงานของวัตถุ (Actions) การสร้างหน้าจอแต่ละฉาก (Scenes) การสร้างกล้อง (Camera) และการแสดงข้อความ (Labels) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างเกมส์อื่นๆต่อไป จากนั้นก็เพิ่มความสามารถอื่นๆให้กับเกมส์ เช่นการจำลองฟิสิกส์ (Simulation) การออกแบบฉากในแต่ละด่าน (Level) การออกแบบตัวละคร (Characters) และการแก้ปริศนาในเกมส์  (Puzzle) การออกแบบสถานะของเกมส์ (Game State) ระบบอนุภาค (Particles)  และเทคนิคพิเศษต่างๆ (Special Effects) แสง สี เสียง และสุดท้ายคือการนำเกมส์ที่สร้างเสร็จแล้ว ส่งขึ้น App Store (Published) พร้อมสร้างรายได้จากโฆษณาแอ็ดม็อบของกูเกิล (Admob Monetization) โดยจะเรียนรู้ทั้งหมดนี้จากวิทยากรที่มีแอปอยู่บน App Store กว่า 20 รายการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้การสร้างแอปบนไอโฟนและไอแพดที่ใช้งานได้จริง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ประยุกต์ใช้ Dictionary, Location, Sensor, Camera, Photo Library, Audio, Speech to Text ในการสร้างแอป
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ส่งแอปไปวางจำหน่ายบนแอปสโตร์หรือติดตั้งแอปใช้งานบนไอโฟน ไอแพด โดยตรง

หัวข้อการฝีกอบรม

วันที่ 1 : create an action game called Zombie Conga

 •  Sprites: adding first sprites to the game: the background and the zombie.
 • GameViewController
 • GameScene
 • SKNode
 • SKSpriteNode
 • Manual Movement: make the zombie follow your touches around the screen and understand the basic 2D vector math.
 • moveSprite
 • updateSprite
 • bounds checking
 • Actions: add cats and crazy cat ladies to the game, as well as basic collision detection and gameplay.
 • Spawnenemy
 • SKAction
 • Transformation
 • Group action
 • Collision detection
 • Sound action
 • Scenes: add a main menu to the game, as well as win and lose scenes.
 • SKScene
 • Win scene
 • Loose scene
 • Scene transition
 • Background music
 • Menu scene
 • Camera: make the game scroll from left to right, and finally, add the conga line itself.
 • SKCameraNode
 • Endlessly scrolling background
 •  Labels: add a label to show the zombie's lives and the number of cats in his conga line.
 • SKLabelNode
 • Label Alignment
 • Custom fonts
 • Label updating

วันที่ 2 : create a physics puzzle game called Cat Nap


 • Scene Editor: creating the first level of the game and have a better understanding of Xcode's level designer or the scene editor.
 • Game assets or resources
 • Gam eScene.sks
 • Animation and Timeline
 • Beginning Physics: make a little detour in order to learn the basics of creating physics simulations for games.
 • SKPhysicsBody
 • Forces
 • Kinematic bodies
 • Intermediate Physics: physics-based collision detection and create custom classes for Sprite Kit nodes.
 • Custom node class
 • Simulation scene
 • Custom bodies
 • Touches handling
 • SKPhysicsContact
 • Collision detection between bodies (SKPhysicsContactDelegate)
 • Win and loose
 • Advanced Physics: add two more levels to the game and learn about interactive bodies, joints between bodies, composed bodies and more.
 • Create new game level
 • Joints (fixed, limit, spring, pin, sliding)
 • Compound shapes
 •  Puzzle solving
 •  Level changing
 • Crop, Video and Shape Nodes: add special new blocks to Cat Nap while learning about additional types of nodes that allow to do amazing things—like play videos, crop images and create dynamic shapes.
 • SKCropNode   
 • SKVideoNode
 • SKShapeNode
วันที่ 3 : create a game called Drop Charge
 • Making Drop Charge: put together the basic gameplay using the scene editor and code.
 • Add assets
 • Background sprites
 • Foreground sprites
 • Creating platforms
 • Drop the bomb
 • Add physics
 • Collision detection
 • CoreMotion
 • Camera tracking
 • State Machines: learn what state machines are and how to use them.
 • Wait for tap
 • Wait for bomb
 • Play state
 • Game over
 • Particle Systems:  learn how to use particle systems to create amazing special effects.
 • SKEmitterNode
 • Lava
 • Fire
 • Smoke
 • Admob Monetization
 • Admob account
 • Admob app id
 • Admob ad unit id
 • Admob framework
 • Admob integration
 • Admob banner ads
 • Admob interstitial ads
 • Admob rewarded ads

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมได้บ้าง
 2. มีความสนใจเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม

รูปแบบการอบรม

ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop)


วันที่รับสมัคร

01/01/2564 - 26/10/2564


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 09/11/2564 - 11/11/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666
 • 092-2464638
E-mail.
 • training@mut.ac.th
 • training.mut@gmail.com