โครงการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free Training)

ลำดับ โครงการอบรม รุ่นที่ วันที่อบรม วันที่รับสมัคร รายละเอียด สมัครเข้าอบรม
1 สร้างแนวคิดทางธุรกิจด้วยเกมจำลองธุรกิจ ACCTWORK (Create a Business Concept by ACCTWORK Simulation Game) Online by Google Meet - 21/04/2565 - 22/04/2565 15/02/2565 - 31/03/2565 รายละเอียด
2 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล” สำหรับ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - 24/01/2565 - 24/01/2565 24/01/2565 - 24/01/2565 รายละเอียด
3 เทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และการใช้งาน (Predictive Maintenance Technology and Applications) (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE) - 25/02/2565 - 25/02/2565 25/12/2564 - 10/01/2565 รายละเอียด
4 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล” สำหรับ บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - 23/12/2564 - 23/12/2564 23/12/2564 - 23/12/2564 รายละเอียด
5 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “กลยุทธ์การสื่อสารและการจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต” สำหรับ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน) - 22/04/2564 - 22/04/2564 22/04/2564 - 22/04/2564 รายละเอียด
6 การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE) - 29/11/2564 - 29/11/2564 01/01/2564 - 10/11/2564 รายละเอียด
7 การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรในยุค 4.0 (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE) - 27/04/2564 - 27/04/2564 01/01/2564 - 10/04/2564 รายละเอียด
8 การใช้เครื่องมือบริหารคุณภาพช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE) - 28/09/2564 - 28/09/2564 01/01/2564 - 20/09/2564 รายละเอียด
9 การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรยุคดิจิทัล (Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) (FREE) - 11/10/2564 - 11/10/2564 01/01/2564 - 03/10/2564 รายละเอียด
10 ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับการตลาด Ver. Covid-19 (FREE) Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting - 15/03/2564 - 15/03/2564 01/12/2563 - 10/03/2564 รายละเอียด
11 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การบริหารงานคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน” สำหรับ บริษัท อินดัสเตรียล โพรวิชั่น จำกัด - 21/09/2563 - 21/09/2563 21/09/2563 - 21/09/2563 รายละเอียด
12 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “กลยุทธ์การสื่อสารและการจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต” สำหรับ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - 16/09/2563 - 16/09/2563 16/09/2563 - 16/09/2563 รายละเอียด
13 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “กลยุทธ์การสื่อสารและการจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต” สำหรับ บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด - 26/08/2563 - 26/08/2563 26/08/2563 - 26/08/2563 รายละเอียด
14 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การสื่อสารและการประสานงานองค์กรในยุค 4.0” สำหรับ บริษัท ซุปเปอร์แมน โฟม อินดัสตรี้ จำกัด - 07/03/2563 - 07/03/2563 07/03/2563 - 07/03/2563 รายละเอียด
15 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” ให้กับ บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 17/01/2563 - 17/01/2563 17/01/2563 - 17/01/2563 รายละเอียด
16 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” ให้กับ บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - 10/01/2563 - 10/01/2563 10/01/2563 - 10/01/2563 รายละเอียด
17 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” ให้กับ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - 29/11/2562 - 29/11/2562 29/11/2562 - 29/11/2562 รายละเอียด
18 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงานองค์กรในยุค 4.0" Effective Communication and Corporate Coordination in 4.0 Era ให้กับ ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - 04/10/2562 - 04/10/2562 29/08/2562 - 04/10/2562 รายละเอียด
19 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” ให้กับ บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - 24/10/2562 - 24/10/2562 29/08/2562 - 24/10/2562 รายละเอียด
20 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” - - - - 29/08/2562 - 31/03/2563 รายละเอียด
21 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม” ให้กับ บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด - - - - 29/08/2562 - 24/10/2562 รายละเอียด
22 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงานองค์กรในยุค 4.0" Effective Communication and Corporate Coordination in 4.0 Era - - - - 29/08/2562 - 31/03/2563 รายละเอียด
23 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analytics)” - - - - 29/08/2562 - 31/03/2563 รายละเอียด
24 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงานองค์กรในยุค 4.0" Effective Communication and Corporate Coordination in 4.0 Era ให้กับ บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด - 26/09/2562 - 26/09/2562 29/08/2562 - 26/09/2562 รายละเอียด
25 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “เทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมในยุค 4.0” - 24/10/2562 - 24/10/2562 22/08/2562 - 10/10/2562 รายละเอียด
26 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร “เทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมในยุค 4.0” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - 24/10/2562 - 24/10/2562 22/08/2562 - 10/10/2562 รายละเอียด
27 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ขององค์กรยุค 4.0" ให้กับ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - 22/01/2562 - 22/01/2562 22/01/2562 - 22/01/2562 รายละเอียด
28 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร“การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบการผลิตแบบลีน” ให้กับ บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด - 17/12/2561 - 17/12/2561 17/12/2561 - 17/12/2561 รายละเอียด
29 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร “FTTx Network Design” ให้กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - 13/12/2561 - 13/12/2561 13/12/2561 - 13/12/2561 รายละเอียด
30 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร“การสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบการผลิตแบบลีน” ให้กับ บริษัท สยามไดล์ จำกัด - 03/12/2561 - 03/12/2561 03/12/2561 - 03/12/2561 รายละเอียด
31 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ขององค์กรในยุค 4.0” ให้กับ บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด - 29/11/2561 - 29/11/2561 29/11/2561 - 29/11/2561 รายละเอียด
32 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด - 26/10/2561 - 26/10/2561 26/10/2561 - 26/10/2561 รายละเอียด
33 โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล - 09/02/2561 - 09/02/2561 01/01/2561 - 09/02/2561 รายละเอียด
34 โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3 หลักสูตร ศิลปะการมอบหมายสั่งงานในองค์กรยุค 4.0 - 09/03/2561 - 09/03/2561 01/01/2561 - 09/02/2561 รายละเอียด
35 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายโดยทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด - 12/03/2561 - 12/03/2561 01/01/2561 - 12/03/2561 รายละเอียด
36 โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 4 หลักสูตร เคล็ดลับ 5 ประการที่ทำให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ - 09/04/2561 - 09/04/2561 01/01/2561 - 29/03/2561 รายละเอียด
37 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายโดยทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซี เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด - 18/01/2561 - 18/01/2561 01/01/2561 - 18/01/2561 รายละเอียด
38 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายโดยทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท ปิติ ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด - 27/01/2561 - 27/01/2561 01/01/2561 - 27/01/2561 รายละเอียด
39 โครงการทำดีตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1 หลักสูตร โครงข่ายการสื่อสาร FTTx จากระบบ GPON สู่ระบบ XG-PON - 13/12/2560 - 13/12/2560 03/11/2560 - 28/11/2560 รายละเอียด
40 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 24/03/2560 - 24/03/2560 24/03/2560 - 24/03/2560 รายละเอียด
41 โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร "สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360° Communication" - 10/02/2560 - 10/02/2560 10/02/2560 - 10/02/2560 รายละเอียด
42 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การใช้เครื่องมือคุณภาพแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" ให้กับ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด - 02/02/2560 - 02/02/2560 02/02/2560 - 02/02/2560 รายละเอียด
43 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร "เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (Some Good Tips on Using Englesh for Business)" - 28/04/2560 - 28/04/2560 01/01/2560 - 28/04/2560 รายละเอียด
44 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560 - 23/05/2560 - 31/05/2560 01/01/2560 - 01/01/2560 รายละเอียด
45 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" ให้กับ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) - 20/12/2559 - 20/12/2559 20/12/2559 - 25/12/2559 รายละเอียด
46 โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ด้วยเทคนิคการควบคุมคุณภาพ" - 01/12/2559 - 01/12/2559 01/12/2559 - 01/12/2559 รายละเอียด
47 โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร "QoS บนระบบเครือข่าย" - 26/11/2559 - 26/11/2559 26/11/2559 - 26/11/2559 รายละเอียด
48 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" ให้กับ บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด - 07/11/2559 - 07/11/2559 07/11/2559 - 07/11/2559 รายละเอียด
49 โครงการทำดีเพื่อพ่อ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักสูตร "ก้าวทันพลวัตรการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Mega Trend Forword)" - 01/11/2559 - 01/11/2559 01/11/2559 - 01/11/2559 รายละเอียด
50 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" ให้กับ บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด - 28/10/2559 - 28/10/2559 28/10/2559 - 28/10/2559 รายละเอียด
51 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การใช้เครื่องมือคุณภาพ แก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม" ให้กับ บริษัท แก้วปราการ จำกัด - 27/10/2559 - 27/10/2559 27/10/2559 - 27/10/2559 รายละเอียด
52 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การสร้างทีมเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร" ให้กับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด - 20/10/2559 - 20/10/2559 20/10/2559 - 20/10/2559 รายละเอียด
53 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "FTTx Network Design" ให้กับ บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - 14/10/2559 - 14/10/2559 14/10/2559 - 14/10/2559 รายละเอียด
54 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท ยูเนื่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - 04/07/2559 - 04/07/2559 04/07/2559 - 04/07/2559 รายละเอียด
55 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด - 27/06/2559 - 27/06/2559 27/06/2559 - 27/06/2559 รายละเอียด
56 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชื่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย หลักสูตร "การวาดภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Basic of Digital Paint)" - 24/06/2559 - 24/06/2559 24/06/2559 - 24/06/2559 รายละเอียด
57 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ร่วมมือกับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานภายใน "การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver" - 01/06/2559 - 02/06/2559 01/06/2559 - 01/06/2559 รายละเอียด
58 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ร่วมมือกับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานภายใน "โปรแกรม PowerPoint เพื่อการนำเสนอ" - 30/05/2559 - 31/05/2559 30/05/2559 - 30/05/2559 รายละเอียด
59 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ร่วมมือกับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานภายใน "งานได้ผลคนเป็นสุข" - 23/05/2559 - 23/05/2559 23/05/2559 - 23/05/2559 รายละเอียด
60 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน" ให้กับ บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด - 29/04/2559 - 29/04/2559 29/04/2559 - 29/04/2559 รายละเอียด
61 โครงการสร้างความยอมรับในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเชื่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย โครงการเครื่องตรวจและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ตรวจ เตือน ตัด) อบรม "ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย" - 27/04/2559 - 27/04/2559 27/04/2559 - 27/04/2559 รายละเอียด
62 โครงการ "ทำดีเพื่อ พ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "การดูแลเจ้าขนปุยอย่างไรให้สุขภาพดีและมีความสุข" - 31/03/2559 - 31/03/2559 31/03/2559 - 31/03/2559 รายละเอียด
63 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร" บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด - 15/03/2559 - 15/03/2559 15/03/2559 - 15/03/2559 รายละเอียด
64 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "FTTx Technology and Testing" ให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - 09/03/2559 - 09/03/2559 09/03/2559 - 09/03/2559 รายละเอียด
65 โครงการ "ทำดีเพื่อ พ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "เรียนรู้ เข้าใจ เครื่องมือทดสอบโครงข่ายเชิงแสง" - 02/02/2559 - 02/02/2559 02/02/2559 - 02/02/2559 รายละเอียด
66 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร" บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด - 26/01/2559 - 26/01/2559 26/01/2559 - 26/01/2559 รายละเอียด
67 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน" ให้กับ บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด - 21/01/2559 - 21/01/2559 21/01/2559 - 21/01/2559 รายละเอียด
68 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 24/12/2558 - 24/12/2558 24/12/2558 - 24/12/2558 รายละเอียด
69 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "รวมพลังคนต่างวัย Gen XY เพื่อความสำเร็จขององค์กร" ให้กับ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด - 16/11/2558 - 16/11/2558 16/11/2558 - 16/11/2558 รายละเอียด
70 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน" บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด - 15/10/2558 - 15/10/2558 15/10/2558 - 15/10/2558 รายละเอียด
71 โครงการ "ทำดีเพื่อ พ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "กลยุทธ์การแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน" ให้กับ บริษัท เอ็มแอนด์จี เครื่องเขียน จำกัด - 28/07/2558 - 28/07/2558 28/07/2558 - 28/07/2558 รายละเอียด
72 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "สุดยอดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความคิดเชิงระบบ 3.0" บริษัท เอ็มแอนด์จี เครื่องเขียน จำกัด - 04/02/2558 - 04/02/2558 04/02/2558 - 04/02/2558 รายละเอียด
73 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "FTTx เทคโนโลยี" บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - 22/12/2557 - 22/12/2557 22/12/2557 - 22/12/2557 รายละเอียด
74 โครงการ "ทำดีเพื่อ พ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "ปลดล็อคการเงินเพื่อความสำเร็จของชีวิต" - - - - 28/11/2557 - 28/11/2557 รายละเอียด
75 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "กลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ AEC" ให้กับ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - 03/11/2557 - 03/11/2557 03/11/2557 - 03/11/2557 รายละเอียด
76 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "กลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ AEC" ให้กับ บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด - 16/10/2557 - 16/10/2557 16/10/2557 - 16/10/2557 รายละเอียด
77 โครงการ "ทำดีเพื่อ พ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง สุดยอดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความคิดเชิงระบบ 3.0 - 26/09/2557 - 26/09/2554 26/09/2557 - 26/09/2557 รายละเอียด
78 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "FTTx Technology" ให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - 08/09/2557 - 08/09/2557 08/09/2557 - 08/09/2557 รายละเอียด
79 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "กลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ AEC" ให้กับ บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด - - - - 03/09/2557 - 03/09/2557 รายละเอียด
80 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "สุดยอดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความคิดเชิงระบบ 3.0" บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด - 01/09/2557 - 01/09/2557 01/09/2557 - 01/09/2557 รายละเอียด
81 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "สุดยอดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความคิดเชิงระบบ 3.0" บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด - 22/08/2557 - 22/08/2557 22/08/2557 - 22/08/2557 รายละเอียด
82 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - 01/04/2557 - 01/04/2557 01/04/2557 - 01/04/2557 รายละเอียด
83 โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "Positive Psychology for Success" - 28/03/2557 - 28/03/2557 28/03/2557 - 28/03/2557 รายละเอียด
84 โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "Trainer & Coach Skill For 21st Century" - 21/02/2557 - 21/02/2557 21/02/2557 - 21/02/2557 รายละเอียด
85 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "สู่ความสำเร็จด้วยการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับ บริษัท เพลินจิต จำกัด 2 25/01/2557 - 25/01/2557 25/01/2557 - 25/01/2557 รายละเอียด
86 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "สู่ความสำเร็จด้วยการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับ บริษัท เพลินจิต จำกัด 1 11/01/2557 - 11/01/2557 11/01/2557 - 11/01/2557 รายละเอียด
87 โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "Effective Personality for Success" - 31/05/2557 - 31/05/2557 01/01/2557 - 31/05/2557 รายละเอียด
88 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ร่วมมือกับคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานภายใน "โปรแกรม PowerPoint เพื่อการนำเสนอ" - 26/05/2557 - 27/05/2557 01/01/2557 - 26/05/2557 รายละเอียด
89 โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา เรื่อง "Understand yourself and Others: Skill for Success" - 25/04/2557 - 25/04/2557 01/01/2557 - 25/04/2557 รายละเอียด
90 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver - 15/05/2557 - 16/05/2557 01/01/2557 - 16/05/2557 รายละเอียด
91 ทิศทางการปรับตัวและวิเคราะห์การตลาดเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียน - 20/05/2557 - 20/05/2557 01/01/2557 - 20/05/2557 รายละเอียด
92 โครงการส่งเสริมจริยธรรม-คุณธรรมของประชาคมมหานคร ครั้งที่ 11 เรื่อง "สมาธิบำบัดสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม" - 28/11/2556 - 28/11/2556 28/11/2556 - 28/11/2556 รายละเอียด
93 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "สู่ความสำเร็จด้วยการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับ บริษัท ที-เร็กซ์ สตีล จำกัด - 27/11/2556 - 27/11/2556 27/11/2556 - 27/11/2556 รายละเอียด
94 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร" ให้กับ บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด - 10/10/2556 - 10/10/2556 10/10/2556 - 10/10/2556 รายละเอียด
95 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "Understanding OTDR" บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - 27/09/2556 - 27/09/2556 27/09/2556 - 27/09/2556 รายละเอียด
96 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "FTTx เทคโนโลยี" บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - 24/09/2556 - 24/09/2556 24/09/2556 - 24/09/2556 รายละเอียด
97 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร หลักสูตร "สู่ความสำเร็จด้วยการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับ บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด - 29/08/2556 - 29/08/2556 29/08/2556 - 29/08/2556 รายละเอียด
98 โครงการอบรมฟรี (Free Training) ร่วมมือกับคณะ/ภาควิชา หลักสูตร "การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร" - 31/07/2556 - 31/07/2556 31/07/2556 - 31/07/2556 รายละเอียด
99 โครงการอบรมหลักสูตร เปิดมุมมอง...การใช้ Social Network ให้เกิดประสิทธิภาพในงานและองค์กร เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - 02/05/2556 - 02/05/2556 01/01/2556 - 02/05/2556 รายละเอียด
100 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ของประชาคมมหานคร งานแสดงธรรมปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ 10 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "ธรรมะรับปีใหม่..เปิดใจรับความสุข" - 31/01/2556 - 31/01/2556 01/05/2555 - 31/01/2556 รายละเอียด
101 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ของประชาคมมหานคร งานแสดงธรรมปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ 9 เรื่อง "ภูมิคุ้มกันชีวิต โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล" - 09/03/2555 - 09/03/2555 09/03/2555 - 09/03/2555 รายละเอียด
102 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรฝึกอบรม "5Q ความสำเร็จของงานและองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" - 21/09/2555 - 21/09/2555 01/01/2555 - 21/09/2555 รายละเอียด
103 การวิเคราะห์ การตัดสินใจและประเมินผลเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ - 28/11/2555 - 28/11/2555 01/01/2555 - 28/11/2555 รายละเอียด
104 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC++ - 10/10/2555 - 10/10/2555 01/01/2555 - 10/10/2555 รายละเอียด
105 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ครั้งที่ 3 "การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร" ให้กับ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - 19/12/2555 - 19/12/2555 01/01/2555 - 19/12/2555 รายละเอียด
106 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู - 17/10/2555 - 17/10/2555 01/01/2555 - 17/10/2555 รายละเอียด
107 การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการขององค์การสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - 07/11/2555 - 07/11/2555 01/01/2555 - 07/11/2555 รายละเอียด
108 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ครั้งที่ 1 "FTTx Technology" ให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - 19/11/2555 - 19/11/2555 01/01/2555 - 19/11/2555 รายละเอียด
109 โครงการ เจริญสติ ครั้งที่ 1-7 - 20/06/2555 - 16/01/2556 01/01/2555 - 20/06/2555 รายละเอียด
110 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร เรื่อง "สู่ความสำเร็จกับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับ บริษัท สุรพลฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - 31/05/2555 - 31/05/2555 01/01/2555 - 31/05/2555 รายละเอียด
111 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ครั้งที่ 2 "FTTx Technology" ให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - 23/11/2555 - 23/11/2555 01/01/2555 - 23/11/2555 รายละเอียด
112 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร เรื่อง "เทคนิคการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร" ให้กับ บริษัท เคเบิ้ลทีวี (จันทบุรี) จำกัด - 22/03/2555 - 22/03/2555 01/07/2554 - 22/03/2555 รายละเอียด
113 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี หลักสูตร "รู้ทันภาษีมูลค่าเพิ่ม" - 24/01/2555 - 24/01/2555 01/05/2554 - 24/01/2555 รายละเอียด
114 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร เรื่อง "การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร" - 30/01/2555 - 30/01/2555 01/05/2554 - 30/01/2555 รายละเอียด
115 โครงการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร "อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครู" - 12/10/2554 - 13/10/2554 01/01/2554 - 12/10/2554 รายละเอียด
116 โครงการ "ธรรมจากพุทธวจน" หัวข้อ "ธรรมะกับการควบคุมอารมณ์" - 06/07/2554 - 06/07/2554 01/01/2554 - 06/07/2554 รายละเอียด
117 โครงการ "ธรรมจากพุทธวจน" หัวข้อ "หลักธรรมในการดำเนินชีวิต" - 01/12/2554 - 01/12/2554 01/01/2554 - 01/12/2554 รายละเอียด
118 โครงการ"ธรรมจากพุทธวจน" หัวข้อ "ธรรมะกับการประกอบสัมมาอาชีวะ" - 05/08/2554 - 05/08/2554 01/01/2554 - 05/08/2554 รายละเอียด
119 โครงการ "ธรรมจากพุทธวจน" หัวข้อ "เจริญสติน้อมถวายในหลวง" - 01/12/2554 - 01/12/2554 01/01/2554 - 01/12/2554 รายละเอียด
120 โครงการ "ธรรมจากพุทธวจน" หัวข้อ "ธรรมะเพื่อความเป็นปัญญาชน" - 01/09/2554 - 01/09/2554 01/01/2554 - 01/09/2554 รายละเอียด
121 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี หลักสูตร "เจาะลึกการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างประหยัดและถูกต้อง" - 22/09/2554 - 22/09/2554 01/01/2554 - 22/09/2554 รายละเอียด
122 โครงการ "ธรรมจากพุทธวจน" หัวข้อ "อานิสงส์แห่งการเจริญสติในชีวิตประจำวัน" - 07/10/2554 - 07/10/2554 01/01/2554 - 07/10/2554 รายละเอียด
123 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจและการสร้างโอกาสใน GMS - 24/06/2554 - 24/06/2554 01/01/2554 - 14/06/2554 รายละเอียด