ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร (Click)

ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปี 2566

รับจัดฝึกอบรม In - house Training ทุกหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่ในรูปแบบ Online และ Onsite

โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2566 แทนคำขอบคุณ

สมัครอบรม ลดทันที 15% จากราคาปกติ

AutoCAD รุ่นที่ 22

วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566

แผนที่การเดินทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคาร F ชั้น 5 ห้อง F503 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1 โทรสาร : 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 2333 หรือ 0-2988-4040(อัตโนมัติ) E-mail : training@mut.ac.th

วิธีการสมัครและชำระเงิน

วิธีการสมัคร/วิธีการชำระเงิน/วิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน


ประเภทหลักสูตรอบรมประเภทใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

37.84% (70 Vote) วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


12.97% (24 Vote) การบริหารจัดการ/HR


36.76% (68 Vote) ไอทีและคอมพิวเตอร์


7.57% (14 Vote) ภาษา


3.78% (7 Vote) อื่นๆ


1.08% (2 Vote) บัญชีและการเงิน