ความรู้ (Knowledge)

ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้

การจัดการรายได้และรายจ่ายให้สมดุล และเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตที่พอดีสำหรับตนเอง ซึ่งหากสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องได้แล้ว นอกจากจะไม่มีหนี้ คุณอาจแนวทางที่จะเพิ่มแนวทางในการเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นก็ได้

อ่านทั้งหมด

Paperless วิธีง่ายๆ ลดใช้กระดาษ

ปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานกำลังให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดการใช้กระดาษกันอย่างแพร่หลาย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรที่ปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษเป็นจำนวนมากเพราะต้องใช้ทุกแผนก  ลดความเสี่ยงของเอกสารชำรุดหรือสูญหายเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน  ลดเวลาในการสืบค้นหาเอกสารที่จำเป็นใช้ในเวลาเร่งด่วน  ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ในปัจจุบันเหลือน้อยแล้ว เพราะกระดาษนั้นทำมาจากต้นไม้  และกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้า  เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดโครงการรณรงค์ในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อหาวิธีในการประหยัดกระดาษและใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุด

อ่านทั้งหมด

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 14 QC Tools ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม

การใช้เครื่องมือคุณภาพในการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรมมีเครื่งอมือที่ใช้หลายชนิด แต่เครื่องมือ 14 QC Tools ถือเป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารจัดการ และการดำเนินการหรือบริหารกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิผล...

อ่านทั้งหมด

ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com