โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2566 แทนคำขอบคุณ


โปรโมชั่น ปี 2566
1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา (ที่ยังไม่ประกอบอาชีพ) และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร สมัครอบรม ลดทันที 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %