โครงการอบรม Online ในรูปแบบ "เกมจำลองธุรกิจ"


พบกับโครงการอบรม Online ในรูปแบบ "เกมจำลองธุรกิจ" ฟรี !!!

ที่จำเป็นสำหรับโลกปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์กลยุทธ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ
หลักสูตร "สร้างแนวคิดทางธุรกิจด้วยเกมจำลองธุรกิจ ACCTWORK

(Create a Business Concept by ACCTWORK Simulation Game)" Online by Google Meet
.

ระหว่างวันที่ 21 - 22 เม.ย. 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. @HOST Mahanakorn University of Technology

------------------------------------------------------------------------

ลงทะเบียน : https://forms.gle/xYkrBa3dohM4GARd9
โทร.02-988-3655 ต่อ 2333-4, 2360-1, 092-2464638