9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) รุ่นที่ 1


หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills) รุ่นที่ 1

วันที่ 1 มีนาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร