โครงการอบรม Dreamweaver ขั้นสูงสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา PHP (Advanced Dreamweaver for PHP Programming) รุ่นที่ 5

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Dreamweaver เป็นซอฟแวร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างเว็บไซต์มาอย่างยาวนาน แต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ผู้คนไม่ค่อยกล่าวถึงกันมากนัก คือส่วนของเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในตัวโปรแกรมเองสนับสนุนการสร้างแอพพลิเคชั่นโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เท่าใด ทำให้ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นในการพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างผลงานขึ้นมาได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว สามารถนำเอา Dreamweaver มาต่อยอดให้สามารถทำงานสนองตอบความต้องการให้กับผู้ใช้งานในองค์กร ตลอดจนสร้างรายงานเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจให้เหมาะกับกิจการของตนเอง

หัวข้อการฝีกอบรม

หลักสูตรการอบรม มุ่งเน้นไปที่การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ในการสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจให้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาอันสั้น ถ้าเทียบกับการใช้ Editor ทั่วไปในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นอกจากนี้ ยังมีการเจาะลึกไปใน Source code เพื่อทำการปรับแต่งให้การใช้งานยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

1.  การสร้างแบบฟอร์มสำหรับใส่ข้อมูลแบบต่างๆ พร้อมทั้งรับส่งค่าระหว่างฟอร์ม

2.  สร้างกลุ่มข้อมูล (Recordset) แบบง่าย และแบบ Advanced

3.  การเชื่อมต่อกลุ่มข้อมูล (Recordset) กับแบบฟอร์มเพื่อการค้นหา

4.  การสร้างรูปแบบของแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น เช่น การเพิ่มข้อมูล, การแก้ไขข้อมูล, การลบข้อมูล

5.  การสร้าง Dynamic Report ด้วย Dynamic Table

6.  การสร้างกราฟจากฐานข้อมูล

7.  การสร้างระบบ Login แบบง่าย และแบบหลาย Level

8.  การอัพโหลดไฟล์เข้า Server

9.  การสร้าง Gallery รูปภาพเก็บในฐานข้อมูล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

21/12/2565 - 23/02/2566


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 09/03/2566 - 11/03/2566 มห่วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,600.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร ลด 20%
2.บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 15 %


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
  • 0-2988-3666
  • 092-2464638
E-mail.
  • training@mut.ac.th
  • training.mut@gmail.com