Logo

ศิลปะการมอบหมายสั่งงาน


โครงการทำดี...ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3 หลักสูตร “ศิลปะการมอบหมายสั่งงานในองค์กรยุค 4.0” วันที่ 9 มีนาคม 2561
ย้อนกลับหน้าแรก