ดาวน์โหลดเอกสาร (Download Forms)

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม คำอธิบาย ดาวน์โหลด
  • 1 New
ปฏิทินโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปี 2567 ปฏิทินโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปี 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • 2 New
แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรฝึกอบรม เสนอชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ระบุวัน/เวลา ดาวน์โหลดเอกสาร
  • 3 New
แบบฟอร์มร่างโครงการหลักสูตรฝึกอบรม

แบบร่างโครงการ

- รายละเอียดโครงการอบรม

- ประวัติวิทยากร

ดาวน์โหลดเอกสาร
  • 4 New
Office Profile 2022 ดาวน์โหลด Office Profile 2022 ผ่านลิงก์
https://bit.ly/3eoQpmF
5 ใบสมัครฝึกอบรม (สำหรับบุคคลภายนอก) ใบสมัครฝึกอบรม (สำหรับบุคคลภายนอก)

(Public Training / Free Training)


ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ใบสมัครฝึกอบรม (สำหรับนักศึกษา)

ใบสมัครฝึกอบรม (สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(Public Training / Free Training)

ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ใบขอรับบริการจัดฝึกอบรม (In-house Training)

ดาวน์โหลดเอกสาร
8 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสำหรับบุคคล แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสำหรับบุคคล
(Public Training / Free Training)

ดาวน์โหลดเอกสาร
9 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสำหรับองค์การ แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมสำหรับองค์การ
(Public Training / Free Training)
ดาวน์โหลดเอกสาร