Logo

PRESENTATION_INH@ศาลยุติธรรม


In-house Training “ทักษะ Presentation ขั้นเทพใน 1 วัน (High impact presentation)” 

ให้กับ สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรมวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ย้อนกลับหน้าแรก