ประมวลภาพการอบรม In-house Training หลักสูตร "พลังคิดบวกเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข" ให้กับ บริษัท สี่พระยาก่อสร้างจำกัด


In-house Training หลักสูตร "พลังคิดบวกเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข" ให้กับ บริษัท สี่พระยาก่อสร้างจำกัด ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2558 ณ หาดยาว ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.ชื่อสุมล บุนนาค, อาจารย์สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ และทีมงาน มีผู้เข้าร่วมกว่า 160 คน