การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 33


การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 33

3 - 5 สิงหาคม 2563

สมัครหรือสอบถามได้ที่

โทร.  : 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1 หรือ 092-2464638 

อีเมล :  training.mut@gmail.com

ไลน์   :  https://lin.ee/4a9o4Nx