โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับ ปี 2567


.

1. บุคคลทั่วไป สมัครอบรม ลดทันที 20 % จากราคาปกติ

2. ศิษย์เก่า, นักศึกษา และบุคลากรของ ม.เทคโนโลยีมหานคร สมัครอบรม ลดทันที 25% จากราคาปกติ

หมายเหตุ : เลือกใช้โปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งต่อ 1 หลักสูตร