การใช้ 14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (14 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 8


สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรม

หลักสูตร การใช้ 14 เครื่องมือบริหารคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม (14 QC Tools for solving the problem in the workplace) รุ่นที่ 8

10 สิงหาคม 2563

สมัครหรือสอบถามได้ที่

โทร.  : 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1 หรือ 092-2464638 

อีเมล :  training.mut@gmail.com

ไลน์   :  https://lin.ee/4a9o4Nx