Logo


โครงการอบรม มาทำวงจรพิมพ์ด้วยตัวเองกันเถอะ! (Let's DIY your own PCB) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

สำหรับผู้ที่ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เมื่อจะทำเป็นวงจรจริงนิยมนำไปประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ ปัจจุบันเราจะออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยซอฟแวร์สำเร็จรูปแล้วจึงนำไปการสร้างหรือผลิต หากต้องใช้แผ่นวงจรพิมพ์จำนวนมากก็มักจะส่งไปให้บริษัทที่รับผลิตโดยตรง หากใช้จำนวนแผ่นไม่มากก็มักจะทำเองเป็นส่วนใหญ่ แผ่นวงจรพิมพ์ที่ทำเองปกติจะเป็น 1) แผ่นวงจรพิมพ์แบบเอนกประสงค์ที่เป็นรูๆ เพื่อใส่อุปกรณ์แล้วจึงเชื่อมโยงด้วยสายทองแดง 2) แผ่นวงจรพิมพ์เปล่าที่จะต้องลงลายวงจรและกัดแผ่นวงจรเองซึ่งในกรณีหากเข้าใจหลักการและวิธีการแล้วก็จะสามารถนำไปปฎิบัติกับงานตามความต้องการได้อย่างสะดวกง่ายดาย


วัตถุประสงค์

 1. ทำแผ่นวงจรพิมพ์อย่างง่ายเพื่อใช้งานเองได้
 2. เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการ เทคนิคในการทำแผ่นวงจรพิมพ์

หัวข้อการฝีกอบรม

 1. พื้นฐานแผ่นวงจรพิมพ์  
 2. การตัดแผ่นวงจรพิมพ์ 
 3. เทคนิคฮีทโทนเนอร์ทรานส์เฟอร์ 
 4. การกัดลายทองแดง
 5. การกำจัดหมึกเลเซอร์
 6. การเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์
 7. การเจาะรูแผ่นวงจรพิมพ์
 8. การใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงแผ่นวงจรพิมพ์
 9. การบัดกรีอุปกรณ์บนแผนวงจรพิมพ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้าง

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ฝึกปฎิบัติ


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 02/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 24/04/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 6 ชม. 6 ชม.

ค่าใช้จ่าย

2,000.00 บาท


โปรโมชั่น


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th