Logo


โครงการอบรม iPhone and iPad Application Development (Intermediate Level) (การสร้างแอปบนไอโฟนและไอแพด ระดับปานกลาง) รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยพัฒนา iOS Application สำหรับ iPhone และ iPad มาแล้ว และต้องการทบทวนหรือศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสร้างแอปที่ใช้งานได้จริงและวางจำหน่ายได้บนแอปสโตร์ หรือนำไปพัฒนาต่อเป็นแอปเฉพาะทางสำหรับใช้งานในด้านต่างๆ โดยจะต่อยอดจากหลักสูตรระดับพื้นฐาน เป็นการนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างเแอปในรูปแบบต่างๆ เช่นการใช้งาน Dictionary ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเก็บข้อมูลทุกชนิด และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประยุกต์ใช้ข้อมูลตำแหน่ง (Location) และการนำทาง การประยุกต์ใช้งานกล้องถ่ายรูป (Camera) และคลังภาพ (Photo Library หรือ Camera Roll) การโต้ตอบกับแอปด้วยระบบสัมผัสแบบต่างๆ (Taps, Gestures, Sensors) การประยุกต์ใช้ระบบเสียง (Play/Record Audio) และระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech to Text) การจัดการไฟล์ (File Manager) และฐานข้อมูล (Database, JSon) รวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆ (Reminders and Notifications) ผ่านทางแอป เพื่อสร้างแอปที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ หรือแอปเฉพาะทาง เช่นการประยุกต์ใช้กล้องถ่ายรูปกับข้อูลตำแหน่งเพื่อสร้างแอปที่บันทึกภาพพร้อมพิกัดตำแหน่ง ชื่อสถานที่ วัน เวลา อุณหภูมิ เป็นต้น หรือแอปคำนวณระยะทางหรือระยะขจัดพร้อมระบบนำทาง หรือแอปใช้งานส่วนตัวที่ประกอบด้วยดิกชันนารี ไดอารี สิ่งที่ต้องทำ โน๊ต หรือบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวัน แอปบันทึกกิจวัตรประจำวัน แอปบันทึกเสียงพูดแล้วแปลงเป็นข้อความ พร้อมระบบตรวจสอบคำผิด แอปบันทึกข้อมูลต่างๆระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องแม่ข่ายด้วยฐานข้อมูลหรือเจสัน โดยวิทยากรที่มีแอปอยู่บน App Store มากกว่า 10 รายการ


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้การสร้างแอปบนไอโฟนและไอแพดที่ใช้งานได้จริง 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ประยุกต์ใช้ Dictionary, Location, Sensor, Camera, Photo Library, Audio, Speech to Text ในการสร้างแอป
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ส่งแอปไปวางจำหน่ายบนแอปสโตร์หรือติดตั้งแอปใช้งานบนไอโฟน ไอแพด โดยตรง

หัวข้อการฝีกอบรม

 • Table View Controller
  • Section
  • Index
  • Filter
  • Swipe to delete
  • Drag to reorder
 • Dictionary
 • Files
  • Plist File
  • Directory
  • Document
 • Export
 • Import
 • MyWisdom App
 • Todo App
 • Notes App
 • Database
 • JSon
 • Local Notification
 • Container App
 • Multi-touch
  • Taps
  • Gesture
  • Sensors
  • Gesture App
 • Location
  • Latitude
  • Longitude
  • Accuracy
  • Altitude
  • Distance
  • Displacement
 • Map
  • Map Item
  • Map View
  • Map Region
  • Map Type
  • Map Local Search
  • Place Mark
  • Annotation Markers
  • Direction
  • Navigation
 • WhereUR App
 • Distance and Route App
 • Camera
 • Photo Library
 • Image Picker
 • Load Photo
 • Add location data to image
 • Add Temperature data to image
 • Save Image
 • Share Image
 • Transform Image
 • GPSPhotos App
 • Audio
 • Video
 • Playbac
 • Record
 • Speech to Text
  • Live Transcription
  • File Transcription
 • File Import
 • Voice to Text App Submitting App to the App Store
 • การทำ AdMob เพื่อหารายได้จากการโฆษณาในแอป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้ในการสร้างแอปด้วย Swift มาก่อน

รูปแบบการอบรม

ปฏิบัติ (Laboratory)


วันที่รับสมัคร

01/01/2563 - 22/04/2563


ข้อมูลวันที่อบรม

ลำดับ วันที่อบรม สถานที่อบรม เวลาอบรมบรรยาย เวลาอบรมปฏิบัติ
1. 12/05/2563 - 14/05/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 18 ชม. 18 ชม.

ค่าใช้จ่าย

7,500.00 บาท


โปรโมชั่น

1.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
2.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%
3.สมัครอบรม 4 ท่าน ฟรี 1 ท่าน


รหัสกิจกรรม CPD

-


จำนวนหน่วยพัฒนา CPD

-
ช่องทางอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333-4,2360-1
โทรสาร.
 • 0-2988-3666 ต่อ 2333
 • 0-2988-4040
E-mail.
 • training@mut.ac.th